28 กุมภาพันธ์ 2556

ขั้นตอนการทำ


เตรียมอุปกรณ์

ตัดหลอดโดยแบ่งครึ่งด้านเดียววเป็นแนวตั้ง

พับหลอดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายข้าวต้มลูกโยน

เย็บหลอดแต่ละชิ้นติดกันให้เป็นรูปตามทีต้องการจำนวน 2 ชิ้น
นำทั้ง 2 ชิ้นมาเย็บประกบกัน


เย็บลูกปัดและดาวเพื่อเป็นสายห้อยด้านบนและด้านล่าง

จะได้โมบายหลอดที่สวยงาม สามารถใช้ตกแต่งและจำหน่ายได้

ไม่มีความคิดเห็น: